נוהל הכשרת מנהלי עבודה לעבודות בנייה,בנייה הנדסית,עבודות תשתית ופיתוח

בית חדשות ועדכונים חדשות, תקנות ועדכונים בענף הבניה נוהל הכשרת מנהלי עבודה לעבודות בנייה,בנייה הנדסית,עבודות תשתית ופיתוח

מטרת מסמך זה לפרט את אופן הכשרת מנהלי עבודה העומדים מפורשות, בדרישות התקנה וכן במקרים חריגים לסוגיהם.