בעקבות תאונה שאירעה בתאריך 17/06/2019 ובה נהרג פועל, מופצת נקודת מפנה זו, הכוללת מסקנות ראשוניות והמלצות במטרה למנוע אירועים מסוג זה.