לפני שבועות ספורים נכנס חוק עוזרי בטיחות לתוקף, וחברות הבניה נמצאות בעיצומו של תהליך היישום של חוק זה.

הרעיון המרכזי נמצא בבסיס החוק הינו ההכרה בצורך לסייע למנהלי העהודה לאכוף את חוקי הבטיחות באתרי הבניה...