מצ"ב סקירה כלכלית לחודש יולי 2019, בו יש פירוט על המתבצע ברבעון הנוכחי.

לעיון הורידו המסמך...