מצ"ב חידושים שהכין עו"ד גיל הררי בנושא דיני מכרזים