אנו שמחים לעדכן כי לאחר מאמץ רב של חיים פייגלין ויוני ויצמן. הצליחו להגיע למשא ומתן עם המפקחים ברשויות המקומיות...

חיים פייגלין- סגן נשיא התאחדות בוני הארץ ליזמות ובניה ויוני וייצמן-מנהל האגף ליזמות ובניה, הצליחו להגיע להבנות לאחר משא ומתן עם המפקחים ברשויות המקומיות.

כך שהחל מבוקר ה-20/06/18 הם חוזרים לעבודה מלאה, ויחזרו להנפיק אישורי אכלוס וטפסי 4.

במהלך המשא ומתן, התעקשו כי כל פתרון שיעלה יחייב את המפקחים לשוב לאלתר לעבודה ושלא נסכים כי יתבצעו עיצומים במהלך הדיונים שיתרחשו ביניהם לבין האוצר לבין הרשויות המקומיות.

במסגרת הודעת הצדדים שקיבלה גם תוקף של פסק דין, הצדדים יעדכנו את בית הדין עד ה 29.7 לגבי התקדמות המו"מ בן האוצר, הרשויות המקומיות והמפקחים, וככל שההידברות הזו לא תישא פרי, ההסתדרות תעדכן אותנו 48 שעות לפני פתיחה נוספת בעיצומים.