נכנסה לתוקף תקנה חדשה-נובמבר 2018 (קביעת ענפים וחלוקה לענפי משנה חדשים)