לאחרונה ישנה תופעה של הגשת תביעות משפטיות על ידי עובדים פלשתינאים כנגד קבלנים.
חשוב שהקבלנים ידעו כי קיימת להם הזכות לבקש את הדיון בוועדה פריטטית לפני הגעת התיק לבית משפט!

ניתן לצפות בפירוט כאן...