מצ"ב מצגת הסבר של התאחדות בוני הארץ בנושא עוזרי בטיחות למנהל העבודה

לאחרונה אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית את תיקון מס' 11 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה (להלן חוק עוזר הבטיחות למנהל העבודה – 'חוק העב"ט')

חוק העב"ט מטיל על מבצעי עבודות בניה חובה למנות למנהלי עבודה עוזר, שכל תפקידו הוא לסייע למנהל העבודה לנהל את הבטיחות

חוק העב"ט ייכנס לתוקף בתאריך 6 ליוני 2019.

החל מתאריך זה, תחול חובה להעסיק עוזרי בטיחות בצמוד למנהלי העבודה ולא ניתן יהיה לבצע עבודות בניה או בניה הנדסית אלא רק אם באתר הבניה נוכח עוזר בטיחות למנהל העבודה (עב"ט)!

 

לצפייה במצגת לחץ כאן!