ב- 01/01/18 נכנס לתקוף צו להגברת האכיפה של דיני העבודה.
הצו מסדיר חוקית מתן עיצומים כספיים על קבלנים...