מטרת הפורום ליצור רב שיח פנימי בין ממוני הביטחות בענף, שיציף את הנושאים הבעייתיים איתם מתמודדים ממוני הבטיחות..