תקן 1139 חלק 1 - פיגומים הופך להיות תקן מחייב מכוח החוק. תקנות הבטיחות בעבודות בנייה שאושרו מופנות אל התקן הזה.

תקן 1139 חלק 1 מאמץ את התקן האירופאי EN 12811 חלק 1 משנת 2003. יש חשיבות כי כל העוסקים בבנייה יכירו מקרוב את התקן כדי שיוכלו להשתמש בו יום יום תוך כדי עבודה.

המאמר יתרכז בהצגת התקן האירופאי הנ"ל בשפה שאינה שפה טכנית או שפה משפטית אלא בשפה פשוטה יותר המובנת לרוב העוסקים בבנייה.

מודגש כי אין המאמר מתיימר להיות תרגום של התקן האירופאי. לכן המחייב את העוסקים במלאכה הוא התקן בשפתו בה הוא נכתב.