קבלנים אשר החלו לקבל במסגרת המידע להיתר הניתן להם הפנייה למכוני בקרה. וחשוב שתדעו מה לעשות בנדון...