תזכורת - צו להגברת האכיפה באתרי בניין החל מה-1 לינואר 2018