שינוי בטופס הודעת קבלן על ביצוע עבודות בניה באמצעות קבלן משנה

בית חדשות ועדכונים חדשות, תקנות ועדכונים בענף הבניה שינוי בטופס הודעת קבלן על ביצוע עבודות בניה באמצעות קבלן משנה

כידוע לכם בחודש ינואר האחרון, התקבלה דרישה של הביטוח הלאומי לדווח באמצעות טופס בל/648 על העסקת קבלני משנה.

דרישת הדיווח התבססה על חוק משנת 1956 המטיל את האחריות לעניין העובדים המועסקים על ידי קבלן המשנה לפתחו של הקבלן הראשי

וזאת ככל והקבלן הראשי לא ידווח באמצעות הטופס המדובר הכולל עשרות פרטים עליהם נדרש הקבלן הראשי לדווח לרבות: פרטי עובדי

קבלן המשנה, צירוף הסכם ההתקשרות בין הקבלן הראשי לקבלן המשנה, הסכמי שכר ועוד.

 

מקורה של דרישת הביטוח הלאומי ושל מנהל הבטיחות הוא הרצון לקבל מידע מלא על המתרחש באתרי הבניה בכל הקשור להעסקת עובדים.

אנחנו שמחים להודיעכם כי, בעבודה משותפת של נציגי ההתאחדות אל מול נציגי הביטוח הלאומי ומנהל הבטיחות הגענו לסיכום כי הטופס

לדיווח יקוצר בצורה משמעותית ויכלול אך ורק את פרטי הקבלן הראשי ואת פרטי קבלן המשנה.

עוד  סוכם כי קבלן ראשי המתקשר עם קבלן משנה כאשר האחרון ממציא לו אישור כי הוא מנהל תיק ניכויים בביטוח הלאומי, יהיה פטור מדיווח.

מועד הדיווח הינו 45 ימים מיום ההתקשרות עם קבלן המשנה.

יודגש כי ההתאחדות פועלת אל מול הביטוח הלאומי כך שהדיווח יעשה בטופס מקוון וככל שהדבר יאושר נעדכן.