שרשרת האחריות של בעלי תפקידים באתר בנייה לפי תפיסת מנהל הבטיחות