תיקון תקנות הבטיחות (עבודות בנייה) - בנושא פיגומים

בית חדשות ועדכונים חדשות, תקנות ועדכונים בענף הבניה תיקון תקנות הבטיחות (עבודות בנייה) - בנושא פיגומים

מצ"ב מכתב הסבר בנוגע לתקנות הפיגומים החדשות, אשר טרם פורסמו ברשומות.

כמו כן המסמך מכיל קישור לתרגום התקן שפורסם ע"י מכון התקנים היום.

תיקון לתקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה, אושר בתאריך 1/1/2019 בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. התיקון טרם פורסם ברשומות ולכן עדיין אין תאריך מדויק למועד הכניסה לתוקף של התקנות.

התיקון מתייחס לשימוש והקמה של פיגומים באתרי הבניה.