תקן 2752 חלק 2 – איטום קירות ורצפות במבנים תת קרקעיים

בית חדשות ועדכונים חדשות, תקנות ועדכונים בענף הבניה תקן 2752 חלק 2 – איטום קירות ורצפות במבנים תת קרקעיים

איטום קירות ורצפות במבנים תת קרקעיים מהווים בעייה מסובכת בבנייה. לפי סקרים שביצע משרד השיכון נמצא כי בכל המקלטים התת קרקעיים שנבנו בזמנו יש חדירת מים במידה או אחרת.

בשנים האחרונות עם ריבוי מרתפי החנייה חל שיפור ניכר באיטום מבנים תת קרקעיים. למרות זאת לא חל שינוי בתקינה הדנה באיום מרתפים.          

תקו 1752 הדן באיטום גגות ( או בהכנת לאיטום ) עודכן מספר פעמים. עתה בא תקן זה 2572 ודן באריכות ובצורה יסודית באיטום קירות ורצפות תת קרקעיים.

התקן "נכנס לראש של המים" ובודק את הדרכים השונות בהם מצליחים המים לחדור את המבנה, ומנסה לתת תרופות לכל מנגנון של המים המאפשר להם לחדור אל המבנים.

ועד מבנים אחרים שחדירת טיפות של מים למבנה אינו גורע מתיפקודם.

החלק החשוב ביותר בתקן הוא עשרות פרטי בניין המסייעים למתכנן שאינו בקיא ברזי חדירת מים למבנה ואפשר לו לתכנן מבנים "יבשים" המאפשרים תפקוד נכון של המבנה.

מבחינה זו אני מציע כי כל קבלן ישמור לעצמו עותק מתקן זה, ולעיין בו כל פעם שעליו להתמודד עם חדירת מים, בין אם המדובר בתכנון המבנה או אם המדובר בתיקון מבנה קיים.
אין הכוונה שהקבלן ילמד את התקן ויתכנן לפיו. הכוונה שהקבלן יכיר את התקן בצורה כזו שהוא יכול לשאול את המתכננים שאלות ענייניות לגבי התכנון. ובמיוחד לגבי מתן תשומת לב בתכנון לתחזוקת האיטום לאורך חיי המבנה, והתכנון מאפשר לתקן ליקויים באיטום בצורה נוחה יחסית מבלי להרוס חלקים מהמבנה.

 

1.      סיווג חיוניות המבנים מבחינת חדירת מים
איטום מבנים לחדירת מים מחייב השקעת אמצעים רבים ויקרים. התקן מדרג את המבנים לפי חיוניותם מבחינת חדירת מים, לחמש  דרגות של חיוניות:

·         מבנים בעלי חיוניות גבוהה מאד. כגון מבנים המאכסנים ציוד יקר הרגיש לרטיבות.

·        מבנים בעלי חיוניות גבוהה. כגון מבני מגורים.

·        מבנים בעלי חיוניות נמוכה. בהם הימצאות לחות על פני הקירות או אפילו טיפות מים אינה מפריעה לתפקודם . כגון חניון תת קרקעי, חללים מאווררים שאינם מיועדים לשהות ארוכה של אנשים או מרתפי חניה במבני מגורים.

·        מבנים בעלי חיוניות נמוכה - בהם נזילה של טיפות מים או אפילו זרזיף של מים אינו מפריע לתפקודם כגון חניון תת קרקעי במבנה שאינו למגורים.

 

בכל מקרה המזמין חייב להגדיר את רמת החיוניות של המבנה. אם המזמין אינו מסוגל להחליט יש להסביר לו את משמעות הסיווגים השונים ולעזור לו להחליט.

 

2.      שיטות האיטום
התקן מבחין בין ארבע שיטות שונות לאיטום קירות ורצפות:

·        מערכת איטום חיצונית או אמצעית. טיפוס  A

·        מערכת איטום כחלק מתכנון שלד המבנה. טיפוס B

·        מערכת ניקוז קירות ורצפות ושאיבת מי הניקוז. טיפוס  C

·        מערכת איטום חיצונית ביריעות המשולבות עם הבטון. טיפוס D

התקן נותן פירוט רב לגבי כל שיטה. אינני מוצא צורך לפרט זאת במאמר זה.

 

3.      תכנון האיטום

איטום מבנה תת קרקעי מחייב תכנון. יועץ האיטום חייב להיות משולב כבר בהתחלת התכנון כאשר כל המתכננים מתאמים את תכנונם ביחד. 


 המתכנן חייב לבחור באחת השיטות או בשילוב של מספר שיטות, על מנת להגיע לרמת האיטום הדרושה לתפקוד המבנה.

שילוב מתכנן האיטום כבר בראשית התכנון חשובה כיוון שבשיטות שהוזכרו לעיל, יש רכיבים נוספים במבנה המשתתפים באיטום מעבר לחומרי האיטום שאנו רגילים אליהם. לדוגמא - שימוש בבטון אטום לחדירת מים על פי תקן 466, שימוש בבטון עם רמת סדיקה נמוכה מאד, שימוש בעצר מים הן בהפסקות יציקה והן בתפרים מתוכננים  במבנה.

 

להלן השיקולים שיש לשקול והידע הנדרש בעת תכנון האיטום:

·        מפלס פני מי תהום הזמניים ועתידיים באתר. (על פי סקר האתר)

·        קביעת הסיווג של חיוניות המבנה מבחינת האיטום.

·        הקיים הדרוש של מערכות האיטום (האם ניתן לחדש את האיטום אחת למספר שנים או יש לתכנן איטום לכל חיי המבנה).

·        תחזוקת מערכת האיטום, גישה נוחה, אפשרויות תחזוקה.

·        מתן הדעת על הצורך בתיקון האיטום במשך חיי המבנה ולאפשר גישה לביצוע התיקון.

·        תשומת לב לסיכונים לחדירת מים למבנה מסיבות שונות כגון:
מקדם החילחול של הקרקע הן האנכי והן האופקי.
טופוגרפיה של  פני השטח – משטר זרימת המים.
מפלס פני מי תהום, הן בעת הקמת המבנה והן לאחר סיום ההקמה וההתלת השימוש במבנה.
פוטנציאל הצטברות המים קרוב למבנה כתוצאה מדליפת מים מצינורות מים או צינורות ביוב.

·        עומד המים על הקירות החיצוניים ועל תחתית  הרצפה .

 

 

5 . מידע חשוב המצוי בתקן

מעבר לכך נספח א'  בתקן מכיל   פרטי איטום למרבית המצבים שקורים בשטח.  שימוש בפרטים אלה חוסך מאמץ רב ומבטיח כי הפרט הנבחר  אמנם מתפקד נכון.

התקן מכיל טבלה מפורטת הדנה בשימוש במערכות איטום וניקוז בהתאם למפלס מי תהום ורמת האיטום הנדרשת.

 

6 . סטטוס התקן

תקן זה לא אושר עדיין.  הוא נמצא בהערות הציבור.  המלצתי היא להוריד את התקן מאתר מכון התקנים וללמוד את עיקרי התקן כדי לאפשר שימוש נוח בעתיד.
יתכן כי תוך כדי קריאה תמצאו הערות העשויות  להועיל לתקן ולאפשר שימוש נוח בו. במקרים אחו נא שילחו את ההערות למכון התקנים, לדיון בהם.

 

 

 

 

 הוכן ע"י: אינג' נתן חילו

          ת.ד. 6093 הרצליה, טל/פקס 9574483 - 09

נתן חילו, מהנדס