בימים אלו תשלח הודעה בדואר לקבלנים לתשלום לשנים 2019-2020, אשר רשומים בפנקס הקבלנים. שובר שישולם יהווה רשיון קבלן...

מצ"ב מכתב מרשם הקבלנים בנושא התשלום לשנים 2019-2020