משרד ראש הממשלה פירסם את הספר "תשתית לצמיחה לשנת 2019", המרכז בתוכו את כלל הפרויקטים בביצוע ואת תוכנית פיתוח התשתיות, בתקצוב או באישור משרדי הממשלה ויחידות הסמך אשר נמצאים תחת אחריותם.

התוכנית כוללת 207 פרויקטים, חלקם במימון פרטי שהקמתם תחל או תסתיים בין השנים 2018-2022.

ברשימה נמצאים פרויקטים שאומדן עלותם מעל 100 מליון ש"ח ובנוסף, עברו בדיקת כדאיות כלכלית או מופיעים בהחלטת ממשלה או בסיכום תקציבי.

כמו כן, התוכנית כוללת פריוקטי תשתית ממשרדי ממשלה שונים בכללם, הביטחון, האוצר, העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, החינוך, התקשורת ורשות הספנות והנמלים.

מצ"ב פירוט התכנית לידיעתכם.