לחברת בניה מאזור הדרום, דרוש מפעיל עגורן.

לעבודה כשכיר בחברה.