החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי מכרז מס':מק/ 2019 / 17

בית מכרזים החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי מכרז מס':מק/ 2019 / 17

תכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר

את ההצעות יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה- 19.3.2019 ועד ליום רביעי ה- 20.3.2019,

עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 6, תל-אביב.

 

להורדת טופס המכרז לחץ כאן