מכרז בינוי ושיכון מס': 1000/2018

בית מכרזים מכרז בינוי ושיכון מס': 1000/2018

ביצוע אספלט במדרכות הפלח הדרומי, נווה מנחם באר שבע.

מועד אחרון להגשת הצעה: 24/02/2019