מכרז בינוי ושיכון מס': 1010/2018

בית מכרזים מכרז בינוי ושיכון מס': 1010/2018

ביצוע עבודות תאורה וחשמל בפלח הדרומי, נווה מנחם באר שבע.

מועד אחרון להגשת הצעה: 24/02/2019