מכרז דירה להשכיר מס':ים/267/2018

בית מכרזים מכרז דירה להשכיר מס':ים/267/2018

מכרז דירה להשכיר בשיתוף משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל ומשרד האוצר.

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חריכה, להקמת מתחם מגורים הכולל 132 יח"ד בבית שמש

מועד אחרון להגשת הצעה:12/11/18