מכרז החברה בכלכלית לפיתוח מודיעין מס':6/2018

בית מכרזים מכרז החברה בכלכלית לפיתוח מודיעין מס':6/2018

ביצוע השלמות פיתוח במודיעין-מכבים-רעות

מועד אחרון להגשת הצעה:07/11/18