מכרז החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע מס': 413/2019

בית מכרזים מכרז החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע מס': 413/2019

לביצוע תחנת הכלרה בשכונת הסיגליות בעיר באר שבע

סיור קבלנים בתאריך: 21/07/2019

תאריך אחרון להגשת הצעה: 04/08/2019