מכרז המועצה המקומית חורה מס':02/2019

בית מכרזים מכרז המועצה המקומית חורה מס':02/2019

לביצוע עבודות להרחבת התחזוקה בשטח המועצה המקומית חורה

תאריך אחרון להגשת הצעה: 24/03/2019

לצפייה במרכז לחץ כאן