מכרז יהל מהנדסים מס': 2040/2018

בית מכרזים מכרז יהל מהנדסים מס': 2040/2018

רמת בית שמש הרחבת כביש 6 מזרח מסלול דרומי

מועד אחרון להגשת הצעה: 05/03/2019