מכרז כביש חוצה ישראל מס':462-72-19

בית מכרזים מכרז כביש חוצה ישראל מס':462-72-19

ביצוע עבודות קבלניות בהיקפים קטנים עבור כביש חוצה ישראל בע"מ

במסגרת המכרז מתעתדת החברה לבחור עד 3 קבלני מסגרת, אשר עמדו בכל תנאי הסף והצעתם הכספית קיבלה את ציון המחיר המשוקלל הגבוה ביותר.

תאריך אחרון להגשת הצעה:13/08/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן