מכרז מינהל מקרקעי ישראל מס': בש/413/2018

בית מכרזים מכרז מינהל מקרקעי ישראל מס': בש/413/2018

מחיר למשתכן באילת, בניית 234 יחידות דיור

תאריך אחרון להגשת הצעה: 11/02/2019