מכרז מקרקעי ישראל מס': בש/357/2017

בית מכרזים מכרז מקרקעי ישראל מס': בש/357/2017

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה,לבניית 2,962 יח"ד ב- 26 מתחמים
בבניה רוויה בשכ' רמות, באר שבע

מועד אחרון להגשת הצעה:31/12/2018

לצפייה במכרז לחץ כאן