מכרז מקרקעי ישראל מס': בש/408/2018

בית מכרזים מכרז מקרקעי ישראל מס': בש/408/2018

מחיר למשתכן בשדרות

בניית 402 יחידות דיור ב4 מתחמים

תאריך אחרון להגשת הצעה: 11/02/2019