מכרז מקרקעי ישראל מס': בש/417/2018

בית מכרזים מכרז מקרקעי ישראל מס': בש/417/2018

בנייה עצמית בשדרות- 88 מגרשים ל88 יחידות דיור

תאריך אחרון להגשת הצעה: 25/03/2019