מכרז מקרקעי ישראל מס': ים/278/2018

בית מכרזים מכרז מקרקעי ישראל מס': ים/278/2018

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה,לבניית 1,467 יח"ד ב 15 מתחמים
בבניה רוויה בשכונה ד' 4 בבית שמש

מועד אחרון להגשת הצעה:17/12/2018

לצפייה במכרז לחץ כאן