מכרז נתיבי ישראל מס': 65/18

בית מכרזים מכרז נתיבי ישראל מס': 65/18

תכנון כביש 859 מקטע רגבה עמקב-בשיטת תכנון-ביצוע

 

מועד אחרון להגשת הצעה: 20/03/19