מכרז רכבת ישראל מס': 21750

בית מכרזים מכרז רכבת ישראל מס': 21750

הקמת הפרדה מפלסית מס' 202 – כפר חב"ד

תאריך אחרון להגשת שאלות:29/05/2019

תאריך אחרון להגשת הצעות:13/06/2019 עד השעה 13:00

לצפייה במכרז לחץ כאן