מכרז רשות מקרקעי ישראל מס':בש/408/2018

בית מכרזים מכרז רשות מקרקעי ישראל מס':בש/408/2018

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה,
לבניית 402 יח"ד ב 3 מתחמים בבניה רוויה וצמודת קרקע בשכונת הבוסתנים, שדרות.

תאריך אחרון להגשת הצעה: 24/06/2019 

לצפייה במכרז לחץ כאן