מכרז רשות מקרקעי ישראל מס': בש/147/2019

בית מכרזים מכרז רשות מקרקעי ישראל מס': בש/147/2019

בניה עצמית בערד (שכונת רננים), 28  מגרשים לבניית  28 יח"ד

הרשמה והגרלה

תאריך אחרון להגשת הצעה: 09.09.19 

לצפייה במכרז לחץ כאן