מכרז רשות מקרקעי ישראל מס' : בש/421/2018

בית מכרזים מכרז רשות מקרקעי ישראל מס' : בש/421/2018

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי, לרכישת זכויות חכירה לבניית 1,005 יח"ד ב- 4 מתחמים.
בבניה רוויה בשכונת "רמות יורם", בנתיבות

מועד אחרון להגשת הצעה: 27/02/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן