מכרז רשות מקרקעי ישראל מס':130-2019

בית מכרזים מכרז רשות מקרקעי ישראל מס':130-2019

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרש 220 (אזור מגורים מיוחד) לבניית 115 יח"ד בלגונה המזרחית

מועד האחרון להגשת ההצעה: 02/09/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן