רשות מקרקעי ישראל: בש/201/2020

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: בש/201/2020

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 47 מגרשים לתעשיה ותעשיה קלה ומלאכה בא.ת. שקד, אופקים

תאריך אחרון להגשת הצעה: 16/11/2020 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן