רשות מקרקעי ישראל: ים/1/2021

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: ים/1/2021

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לחכירת 2 מגרשים לתעשיה בא.ת. מערבי (ברוש) - בית שמש

תאריך אחרון להגשת הצעה: 26/04/2021 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן