רשות מקרקעי ישראל: ים/139/2020

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: ים/139/2020

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 2,000 יחידות דיור בבניה רוויה בעיר היין (מ/7) באשקלון

תאריך אחרון להגשת הצעה: 28/12/2020 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן