2 מכרזי משרד הבינוי והשיכון

בית מכרזים 2 מכרזי משרד הבינוי והשיכון

פרסום שני מכרזי משרד הבינוי והשיכון

תאריך אחרון להגשת הצעה: שימו לב כי שינם תאריכים שונים לשני המכרזים וחובת הגעה לסיור קבלנים!