ועדות הארגון

בית ועדות הארגון

נציגות בוועדות בעיריית באר שבע

 • שם
 • תפקיד
 • טלפון
 • אימייל

נציגות בוועדות התאחדות הקבלנים

 • שם
 • תפקיד
 • טלפון
 • אימייל

הנהלת אגף בניה חוזית

 • שם
 • תפקיד
 • טלפון
 • אימייל

חבר בנשיאות – התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

 • שם
 • תפקיד
 • טלפון
 • אימייל

רשימת חברי וועדת ביקורת - ארגון הקבלנים באר שבע והנגב

 • שם
 • שם חברה
 • טלפון
 • פקס
 • אימייל