מסמך רענון בנושא הקורונה וההנחיות החלות על מעסיקים בענף הבניה, על בסיס תקנות הממשלה. נא עיינו ופעלו בהתאם.