בעלי תפקידים

בית בעלי תפקידים
  • שם
  • תפקיד
  • טלפון
  • אימייל
  • אחמד אזבארגה
  • יו"ר ועדה לענייני המגזר הבדואי

  • 054-7569242
  • עו"ד ישי מדלסי
  • יו"ר ועדת ביקורת

  • 08-6285953