החל מיום ראשון, כל אחד מהמעסיקים יוכל להיכנס למערכת של ביטוח לאומי, לדווח על העובדים ששהו בבידוד מיום ה-1.10.2020 ולקבל שיפוי על השכר ששולם להם בזמן ששהו בבידוד בהמשך למאבק הממושך של נשיאות המגזר העסקי בה התאחדות הקבלנים שותפה.

כזכור, בנובמבר האחרון כפי שהוסכם ועבר בכנסת- המדינה תשפה את המעסיקים באמצעות הביטוח הלאומי על השכר ששולם לעובדים ששהו בבידוד במהלך התקופה מ- 1.10.20 עד 31.3.21, כאשר התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות.