חברי הארגון באגף התשתיות שלום רב, בעקבות המחסור החמור במשק במפעילי עגורני צריח , מנהלת התאחדות הקבלנים בוני הארץ מגעים במטרה להתיר העסקת מפעילי עגורני צריח תושבי השטחים/עובדים זרים

על מנת לקדם את העניין אבקשכם להעביר אלינו פרטים לגבי מספר עגורנים הנדרשים לחברתכם בנוסח כדלקמן...

חברת _____________________________ מבקשת את עזרת התאחדות הקבלנים ובוני הארץ בגיוס והכשרה של מפעילי עגורני צריח  תושבי השטחים/עובדים זרים.

לחברתנו נדרשים ____________מפעילי  עגורני צריח  (נא לציין את מספר המפעילים)

פרטי החברה:

שם _____________________________

איש קשר _________________________

דוא"ל ___________________________

טלפון נייד ________________________

חתימה __________________________